Departure NL and arrival Arua

Den_breejen_2011 Posted by Aart and Geesje den Breejen on Fri, 08 Aug 2008 | Bookmark: digg this Post this to del.icio.us Post this to Facebook

Scroll Down for English Version…

Vertrek en aankomst Arua

Tijd voor een teken van leven op deze site. We hadden er nog eentje willen doen voor vertrek naar Oeganda, daar is het niet meer van gekomen. Hectische tijden zo vlak voor de 24ste juli. De laatste week voor vertrek huisden we bij Aart’s moeder in de Boorstraat, terwijl Rivierdijk 828 leeg geruimd werd. Nogmaals bedankt voor alle hulp die we van verschillende kanten kregen!

Vanaf Utrecht Centraal vertrokken we met de trein naar Frankfurt, daar verder via Dubai naar Entebbe met Air Emirates. Een overnachting dicht bij het vliegveld en de volgende dag, zaterdag naar Arua met de MAF (Mission Aviaton Fellowship). Het was een kleine zes persoons (Chesna 206) , alles wegen en de kilo’s verdelen, het voelde weer als vanouds in Sudan en Kenia. Gehoorbeschermers tegen de herrie en genieten van het landschap onder ons.

Op de airstrip in Arua stond ons een waar welkoms comité op te wachten. Er was kip, rijst, thee en brood voor de maaltijd in ons nieuwe onderkomen. Ook de volgende zondag in de kerk was het welkom hartelijk. Gedurende de week volgde er verdere kennismaking met de vakschool en Arua. De studenten zijn examens aan het doen. Het personeel kreeg deze maand geen salaris uitgekeerd, het geld is simpelweg op. Ook binnen de school zijn er een aantal zaken die aandacht nodig hebben. De oudste kokkin werd in het missie ziekenhuis opgenomen. Mensen komen om werk te vragen. We zijn terug in Afrika. Genoeg te doen.

Arua is een stadje waar veel te koop is, dus de noodzakelijke dingen voor huis- tuin- en keukengebruik hebben we dan ook ingeslagen. Het huis waar we zitten is een prima plek, even wennen uiteraard, het dak lekt en wat andere dingen hebben de aandacht nodig, dat hopen we in de komende weken aan te pakken met studenten in hun vakantie. Zo hebben zij ook vakantie geld en praktijk ervaring.

Ruben en Anne Fleur zijn vanaf maandag (4 augustus) al naar school gegaan, er zijn 42 leerlingen op deze kleuterschool waar ze Engels spreken. Voor Anne Fleur een mooie opstart, na de kerstvakantie hoopt ze dan naar “groep 3” (primary 1) te gaan. Jan Lucas banjert wat in de tuin rond en lijkt zich prima te vermaken. Kreeg de schrik van zijn leven toen hij uitgleed in een koeienvlaai en de koe recht boven zich vond. Degene die s’nachts een oogje in het zeil houdt liet z’n koeien hier namelijk rond het huis grazen.

Goed mensen, een eerste indruk, er zullen nog vele volgen. Weet dat het goed met ons is. Ondertussen in gebed verbonden.

Aart, Geesje, Anne Fleur, Ruben en Jan Lucas

Departure NL and arrival Arua

It’s about time that you (the none Dutch readers) hear something from us. Welcome to our blog! We had good intentions to work on this thing before departure to Uganda, but times were hectic before the 24th of July! We spent our last week before departure at Aart’s mum’s place, while our house was emptied.

We then started our journey by train to Frankfurt, from there further by Emirates Air via Dubai to Entebbe. Spent the night nearby the airport and arrived in Arua on Saturday. Flying with MAF felt fine, good old memories flew back from the times when we worked in Southern Sudan.

Staff and board-members of the vocational training centre (VTC) were welcoming us at the airstrip in Arua. We shared a meal of chicken, rice, tea and bread at our new place. During the church service, the next Sunday, we were welcomed in a warm way as well. During the following week we were introduced to more people and the VTC. Students were busy with exams. Staff members were not getting any salary at the end of this July, money simply ran out. One of the school cooks was admitted to the mission hospital. People are asking for jobs. We’re back in Africa. Enough challenges. Enough to share.

Arua is a town where you can buy a lot of stuff nowadays. Most things for house, garden and kitchen use are available from the market and shops, so we bought these. The house where we are is a decent place. Some parts need attention, we knew of this before we came. We will be doing some renovation and changes during the school break with a number of VTC students and staff, it’ll help to get some income and work experience.

Anne Fleur (5 years old) and Ruben (3) started already at Good Day Nursery school. They enjoy it so far, especially the sweet tea at break time. For Anne Fleur a great way of getting into the English system, hopefully she’ll be able to join P1 after Christmas. Jan Lucas (1) is exploring the compound and seems to be doing fine. Got the shock of his life when the watchmen used the garden that day as grazing ground for his cattle. Poor Jan Lucas slipped in cow dung and found the cow straight above him.

Well people, that’s a first impression, many more to come. Know that all is well with us. Thank you for your prayers. In Him,

Aart, Geesje, Anne Fleur, Ruben en Jan Lucas