Running Water and Running Repairs...

Den_breejen_2011 Posted by Aart and Geesje den Breejen on Thu, 25 Sep 2008 | Bookmark: digg this Post this to del.icio.us Post this to Facebook

Let’s see, the previous one was written on the 27th of August, so time for another. It’s raining outside, the tank for rainwater collection is going to be filled nicely. Not a bad idea here as running water from town is lousy for this part of town. Especially at dry season, you’re lucky then when you get some pressure at night time and you hear water trickling in. It’s the third day without running water, and we’re still in the rainy season (till November), so we better clean the tanks now to have the benefits later. As will the neighbours, they too stand there with their jerrycans and the question whether they could have some water from our tank. The biggest rainwater collection pit (about 27 cubic meters) is just filled for a quarter, due to leaking roofs and failing gutter system. Tomorrow we’ll have a look inside, clean it, repair if required, with new gutters it can collect a wonderful splash of fresh water. Emptying shouldn’t be too much of a problem with a borrowed electrical pump from the radio station.

Students have arrived back at school after their holidays. Not all at the designated date, but every person on the day that he or she could pay school fees for the 3rd term. Staffs are just very happy that the school is back on trail (the grant received should be able to get us up to mid 2009) and do whatever they can to perform well.

Part of the management committee did meet and had a good time. A proposal is made to get terms and conditions of service clearly put on paper, finances made more transparent, the constitution reviewed and a plan is made for renovation of the VTC. A next meeting is planned for follow up on these matters and to have a strategic planning workshop. Not all committee members are as active as desired due to all kind off circumstances some are difficult to get in touch with when they are in Sudan.

The students of all departments are busy now with practicals. The Carpentry ones with making doors, window and mosquito wire frames for renovation of our house, also the builders are still busy with work at our place. On one hand it’s good to have them going here with meaningful practicals, but on the other hand you see that their work is still the work of learners although they are trying hard. One side of this is of course also our own standard, being used to nice and straight machine worked materials and products. It’s hard work to make a wall nice and straight at both sides when the bricks are almost as irregular as natural stones. The same with wood work; everything is made by hand from rough planks and beams being split into smaller sizes by hand and straightened/ plained also by hand. Those things considered they’re not doing a bad job for learners.

This leaves now the Car mechanics. They are having something to do on the school pick-up. It was really in need of some maintenance because of the critical funding situation before. But parts are coming now (new shocks, other starter and flywheel, radiator and some other small parts)

Work at the living quarters is going on at a slow pace. Most locks are changed, we’re still having an enormous collection of keys which should have fitted somewhere in the compound. Eaten electricity cables renewed. Leaking taps worked on. Plumbing arranged. Grass slashed. More trees were pruned and cut down (We like the trees, but they do have the tendency to become bigger in time and like us they do need some private space). It gives a lot more light and space. It’ll hopefully help reducing some of the unwanted creatures like mosquitos, snakes and less well intended humans at our place as well. Charcoal is made from the chopped green wood, so smokey atmosphere here. Inside, I (Geesje) have started with painting walls, miss the sanding machine (just heard that there are some at the VTC☹), previous painters have been rather generous with paint on ceilings and floors. In general there is a lot of maintenance to be done, the compound has been used by many people for a short period and it looks as if nobody cared to get things properly fixed.

Anne Fleur and Ruben are back to school too. Ruben went to his own group, much to the dismay of his older sister whom liked it much better together in one group. They have made friends with one of the boys next door, Asu from Sudan, so their world is getting bigger. The morning walks are exchanged for a time saving bike ride with 2 kids on the backseat. Couldn’t wait for the sea-freight to come for better transport and went for a 2nd hand black Harley Davidson (brand name) mountain bike at Arua market. Jan Lucas keeps exploring the garden and gets his tropical gardening and English lessons from Godfrey. Irish potatoes got rotten, too much rain and planting material to fresh. A new round will be planted now that the flow of water has been changed and better planting material is obtained.

The theme of sermons during the Sunday services for one month is about giving. There’s much to say and to find in the Bible regarding this subject. At times it’s wonderful to see how things are shared here among the people, even from the little there is. At other times it is somehow tiring to notice that some don’t like to see others prosper financially it seems. Investing becomes hard then, viscious circles can evolve.

An eye-opener for me (Aart) was that if you’re giving to the Church (note the capital C) you’re actually investing in God’s work. And wherein could you invest better? I don’t think Barclays is giving eternal interest.

Aart is in Kampala at the moment, together with Richard the Senior instructor of the VTC. They are looking for a decent 2nd hand car that is suitable for Arua and surroundings. Money has been provided through an Irish legacy.

Well, that’s it for now. Thank you so much for all we receive from you. Till next time. God bless.

* * * * *

Even kijken, de vorige was van 27 augustus, dus tijd voor een nieuwe. Buiten regent het, de regenton (20m3) wordt mooi bijgevuld. Een prettig idee hier, stromend water vanuit de stad naar onze wijk is pet, zeker in het droge seizoen, dan komt er s’avonds pas wat druk op de leiding als je mazzel hebt. We zitten nu nog in de regentijd (tot en met november), maar vandaag is al de derde dag zonder water, dus zaak om alle tanks schoon te krijgen om er straks profijt van te hebben. Plus de buren, want die staan ook vaak met hun jerrycan en de vraag of ze bij ons water kunnen halen. Door het kapotte dak en een niet functionerend dakgotensysteem staat de grootste wateropslag (27 kuub) maar voor een kwart vol. Morgen de put van binnen bekijken, schoonmaken en zonodig repareren, met de nieuwe goten kan er een mooie plons schoon water in. Het leeg maken moet met een geleende elektrische pomp van het radiostation zo geklaard zijn hopen we.

De studenten zijn weer op school gearriveerd na hun vakantie. Niet allemaal stipt op de aangegeven datum, maar een ieder op de dag dat ze hun schoolgeld konden betalen voor het laatste trimester. Het personeel is erg blij dat er weer schot in de school zit en zet z’n beste beentje voor.

Een deel van het school bestuur is bij elkaar geweest wat goed is geweest. Er wordt nu een voorstel gemaakt om arbeidsvoorwaarden helder op papier te zetten, de financiën inzichtelijker te krijgen, de statuten te herzien en er wordt een renovatie/nieuwbouwplan voor de vakschool opgesteld. Ook moet er een nieuw strategisch beleid worden opgezet. Niet alle bestuursleden zijn even actief door omstandigheden of bereikbaar in Sudan en Uganda, een volgende vergadering/workshop staat gepland om meer orde op zaken te stellen.

De studenten zijn nu druk met praktijk. De timmermannen in spé met het maken van kozijnen voor de nieuwe ramen, deuren en horren voor de renovatie van ons andere huis, ook de bouwleerlingen zijn nog steeds druk voor deze renovatie. Aan de ene kant is het goed om ze hier bezig te hebben met “betekenisvolle” (lekkere onderwijsterm) praktijk, maar aan de andere kant is aan het resultaat vaak wel te zien dat het werk van leerlingen is, ook al doen ze hun best. Een andere kant hiervan is natuurlijk ook onze kijk op dingen, gewend zijnd aan machinaal geproduceerde materialen en producten. Het is hard werken om een muur mooi recht te krijgen met beperkte gereedschappen en bakstenen zo onregelmatig haast als natuurstenen. Het zelfde voor houtbewerking, bijna alles wordt nog met de hand gemaakt van ruwe (en vaak kromme) planken en balken verzagen tot kleinere maten en het rechtmaken ervan met de schaaf tot het uitbeitelen van de verbindingen. Als je deze dingen in ogenschouw neemt doen ze het zo slecht misschien nog niet.
Blijven de automonteurs over, zij hebben wel wat werk aan het pick-upje van de school. Die was hard aan onderhoud toe doordat er vanwege de moeilijke financiele situatie eerder niets of weinig aan gedaan is. Maar nu ik (Aart) dit schrijf zijn we terug met onderdelen uit Kampala (nieuwe schokdempers wat kleine nieuwe onderdelen, en een startmotor, starterkrans met vliegwiel en radiator van de sloop)

Rond het huis hier gaan de klussen rustig aan door. Veel hang en sluitwerk vervangen, we zitten nog met een enorme bos sleutels die ooit ergens op de gebouwen op het erf hadden moeten passen.. Aangevreten elektriciteitskabels vernieuwd. Lekkende kranen aangepakt. Aart doet ook het loodgietergebeuren. Het gras wordt kort gehouden en onkruid weggehaald. Nog meer bomen gesnoeid en geveld (we vinden bomen echt mooi maar ze hebben de eigenschap dat ze groter worden en dan wat meer eigen ruimte nodig hebben). Er komt duidelijk meer licht en ruimte. Hopelijk scheelt het veel ongedierte in de toekomst(en ongewenste bezoekers) . Van het groene hout wordt momenteel houtskool gemaakt, rokerig luchtje alom. Binnen ben ik, (Geesje) begonnen met het witten en verven van de muren. Dit na de verf van vorige schilders zo goed en kwaad als het ging (mis de schuurmachine! En hoor net dat er op de school één is ☹) van plafonds en vloeren verwijderd te hebben. Er is veel achterstallig onderhoud, de huizen en het erf zijn door veel verschillende mensen alleen maar kort gebruikt, en dat is te merken.

Anne Fleur en Ruben zijn ook weer terug naar school. Ruben naar zijn eigen klas tot verdriet van zijn zus die het met hem gezelliger vond in de groep. Ze spelen inmiddels met Asu, een Sudanees buurjongetje, de wereld wordt groter. De ochtendwandelingen tussen alle andere lopende Ugandezen zijn vervangen door een tijdsbesparende rit met de 2 kids achterop. We wachten de zeevracht met beter vervoer maar niet af, een 2e hands Harley Davidson doet het best. Mocht je denken dat ik (Geesje) eindelijk gebruik ging maken van mijn motor rijbewijs, helaas, Harley is gewoon het merk van deze geïmporteerde Japanse mountainbike. Jan Lucas blijft rondbanjeren in de tuin en krijgt z’n tropische tuinbouw en engelse lessen van de tuinman. De aardappels zijn verrot, teveel regen gehad en het plantmateriaal te vers (we waren er al bang voor maar hebben het toch maar geprobeerd). Een 2e ronde wordt gepoot nu de afwatering is veranderd en beter plantmateriaal gekocht is.

In de kerkdiensten zondags wordt een maand lang over het thema geven gepreekt (Nee helaas, geen preekstencils a la ds Verhoef erbij). Er is veel over te zeggen en te vinden in de bijbel. Bij tijden is het heel mooi om te zien hoe hier gedeeld wordt van het weinige wat er is, andere keren is het ook heel vermoeiend om te merken dat het een ander soms niet gegund lijkt te worden dat het hem of haar financieel goed gaat. Investeren wordt dan ook lastig, vicieuze cirkels kunnen ontstaan.
Een eye-opener voor mij (Aart)was dat als je geeft aan de Kerk (let wel op de hoofdletter) je eigenlijk gewoon investeert in God’s werk.
En wat is een betere investering; Eeuwig rendement zullen we maar zeggen, en dat geeft Fortis niet ;)

Aart zit op dit moment in Kampala, de hoofdstad. Samen met Richard, monteur en adjunct van de vakschool, is hij daar op zoek naar een 2e hands auto die geschikt is voor Arua en omstreken. Uit een Iers nalatenschap is geld beschikbaar gesteld voor een auto, nu maken we zo nodig nog gebruik van de pick-up van school waar de studenten hun rijlessen in krijgen. Ik prefereer de Harley Davidson boven de pick up in zijn huidige toestand, regenseizoen of niet.

Beste mensen, hier hou ik het even bij. Het allerbeste en hartelijk dank voor alle goeds wat we ontvangen! God’s zegen. Tot een volgende keer.