Photo Blog...

Den_breejen_2011 Posted by Aart and Geesje den Breejen on Wed, 15 Oct 2008 | Bookmark: digg this Post this to del.icio.us Post this to Facebook

They say that a picture paints a thousand words. So here we go…a few pictures from our recent life in Arua…


Godfrey, Grace & Aart


Carpentry and Joinery students at the VTC/leerlingen houtbewerking in het lokaal


Mechanics in the service pit/automonteur leerlingen in de doorsmeerput


VTC students during practical lessons/praktijklessen voor leerlingen van de vakschool


Charcoal from copice/houtskool van snoeihout


Our first CMSI guests in Arua (David and Cliffard)/onze eerste CMSI gasten in Arua


Hand washing during break time at school/handenwassen in de pauze op school


Ruben talking to his grand parents/Ruben aan de telefoon met besse en beppe


Jan Lucas


Anne Fleur on line with her granny/Anne Fleur met oma aan de lijn

We’ll be back soon with more info! Thanks for reading…